دریافت فایل با موضوع(پوشاك بين النهرين)

این متن شامل 54 صفحه می باشد دراكثر تمدنهاي پيش آريايي در خاور نزديك( پيش عبيد، عبيد، اور)، لباس به عنوان يك پوشش حقيقي به وجود آمده بود، چنانكه نمونه هاي آن در سومر واكد مشاهده شده است. پوشيدن لباس پيش ازهزارة سوم بسيار فراگير بود و بدون شك از خليج پوشاك بين النهرين|50477418|qon|پوشاک,طراحی لباس,بین النهرین,لباس,منسوجات,نساجی
در این پست قصد معرفی فایل پوشاك بين النهرين را داریم با ما همراه باشید.

این متن شامل 54 صفحه می باشددراكثر تمدنهاي پيش آريايي در خاور نزديك‌( پيش عبيد، عبيد، اور)، لباس به عنوان يك پوشش حقيقي به وجود آمده بود، چنانكه نمونه هاي آن در سومر واكد مشاهده شده است. پوشيدن لباس پيش ازهزارة سوم بسيار فراگير بود و بدون شك از خليج فارس تا منطقة مديترانه مرسوم بوده است. درطول دورة پيش نوشتاري درتاريخ بين النهرين كه
از3400 ق .م اغاز شده و تا 2900 ق . م ادامه يافته است، وضعيت اقتصادي جامعه- كه تا آن زمان كاملاً بركشاورزي متكي بود- سبب شد تا بسياري از اقشار عادي مردم به كار كشاورزي اشتغال يابند. خصوصاً در مناطق جنوبي تر بين النهرين كه زمينهاي حاصلخيز تر بود و طبيعتاً كشاورزي رونق بيشتري داشت، كار عمدة مردم كشاورزي بود. شغل كشاورزي وساير كارهاي روزانه بدون پوشش و با ظاهري برهنه انجام مي شد.


در طول دوره هاي اولية سلسله گذاري(2900-2334ق.م) استفاده از پارچه تا اندازه اي، عمومي تر شد وزنان و مردان داراي پوششي تقريباً مشابه بودند. اين پوشش شامل پارچه اي بود كه دور تن مي پيچيد و قسمت كوتاه آن درناحية چپ بدن، پشت لگن قرار ميگرفت، جايي كه دنباله هاي دو طرف پارچه به يكديگر گره مي خورد يا كمربندي روي آن بسته مي‌شد. دور تا دور دامن را رديفي از شرابه هاي بلند، متشكل از حلقه هاي پود، فرا مي گرفت. در دوره هاي بعدي نوع مجلل تري از اين تن پوش با رديفهايي از حلقه ها يا پرزها، كه همه جاي لباس را پر مي كرد. رواج يافت.


در دوره هاي اولية تمدن سومري در هزارة چهارم قبل از ميلاد- مردم از پوست گوسفند و بز براي پوشش خود استفاده مي‌كردند، به نحوي كه لاية پشم دار آن به طرف داخل قرار مي گرفت. حتي زماني كه استفاده از پارچه را براي دوخت لباس آموختند باز به سراغ بزها و گوسفندان رفتند تا مواد خام پارچه هاي خود را از آنها تهيه كنند.


دستيابي سومريان به شيوة جديدي از تهية پوست، اين امكان رابراي آنها فراهم آورد كه به شكل ديگري از پوشش – كه بيشتر شبيه يك لباس بود- دست پيدا كنند. به اين لباس، اصطلاحاً لباس بلند (gown) مي گويند


انواع پوست، كه از حدود 2885ق. م تا آن زمان به شكل دامن و بالاپوش استفاده مي شدند، به لباسهاي بلند تغيير شكل دادند. يكي از عمده ترين تغييرات،‌پيدايش آستين در لباس است؛ اگر چه شايد قيقاً آستين واقعي نبوده و احتمالاً قسمت ندوخته اي از پوست بوده كه روي بازو مي افتاده در حاشية پايين دامن اين لباس كه قدمتش به هزارة سوم قبل از ميلاد مي رسد، ظاهراً شرابه هاي از جنس تسمه هاي چرمي آويزان بوده است.


با سير اجمالي در نحوة تكامل شكل و شيوة تهية اين تن پوش مي بينيم كه نخست اين لباس قط به منظور پوشاندن پايين تنه انسان و از پوستهاي خواب دار يا بدون خواب طراحي و تدارك شده بود. بعدها همين پوشش از پارچة پشمي برش خورده تهيه مي شد كه با تعداد اندكي درز به هم دوخته مي شد. اين، همان «شكل ابتدايي» لباس سومري اس كه پيش از سومريان نيز به كار مي رفت و در هزاره هاي دوم و سوم قبل از ميلاد به اين شكل لباس «كنكس» (كناكه- Kaunakes) مي گفته اند. البته اين واژه به نوعي از پارچه يا موي حيوان(بزو گوسفند) نيز اطلاق شده است.


در قديمي ترين آثار سومريان «كنكس» به ظاهر، دامني بود به اندازة طول بدن شده بود؛ و پيكركهاي آهكي كشف شده، مرداني را مي توان مشاهده نمود كه همين دامن را به دور كمر بسته و با عبور يك گوشة آن، از دوران كمربند،‌آن را بر بدن محكم نگه داشته اند. بدون شك، گرهي كه در پشت به نظر پرحجم مي آيد منگولة اين كمربند بوده، و ظاهراً بقاياي دم جانوري است كه به شيوة گذشتگان،‌ پوست و موي آن براي پوشش به كار مي رفت.


يكي از قديمي ترين قطعات پوشش سومريان شال بلند پشمي است كه از طرح لباس كلاسيك هند گرفته شده است. اين احتمال وجود دارد كه در ابتداي هزارة سوم مردمي كه از قشر فرو دستان بوده اند شال ريشه داري، كه جنس زبري داشت و باريكتر از شكل اصلي هندي آن بود، به دور باسن خود مي پيچيدند، خواه از پهناي آن براي لنداي دامن استفاده مي كردند و يا چند بار از وسط تا مي زدند و بعد استفاده مي كردند. در اين حالت، اين شال ريشه دار ظاهري شبيه به شنتي(Shenti) مصريان پيدا مي كرد، يا شايد شبيه به فاروس (farus) كه امروزه كارگران عراقي آن را بر تن مي بندند در هر حال،‌با دقت در آثار گوناگون مي توان چنين نتيجه گرفت كه اين شال معمولاً از جنس پوست، پشم يا پرچة لطيف بوده است. همين شال را كاه ممكن بود محكم به دور بدن بپيچند و انتهاي آن را روي شانة چپ بيندازند. به نظر مي رسد زنان و مردان تقريباً از همين نوع پوشش بر تن مي كردند. گاهي اين شال را به شكل نوعي دامن مي بستند و گاه دنبالة آن را طوري مي انداختند كه شانة راست آزاد مي ماند.


با اين شيوة استفاده از پارچه و پيچيدن آن به دور بدن، شال سومريان نقش تن پوشي مستقل پيدا كرد. گاهي اوقات به عنوان يك دست لباس كامل پوشيده ميشد، مانند لباسي كه پيشتر توضيح داده شد و عبارت بود از لباسي بلند يا دنباله اي روي شانة چپ.


شكل لباس زنان مشابه مردان بود با اين تفاوت كه در لباس آنها از پارچه هاي عريض تري استفاده مي شد تا به بلندي لباس افزوده گردد. به اين ترتيب كه بخش كوتاهي از پارچه را روي شانة چپ به سمت جلوي سينه و دنبالة آن را به پشت رها مي كردند، از زير بغل راست عبور مي دادند و از جلو دوباره روي شانة چپ مي انداختند. اين شيوة پيچيدن پارچه باعث مي شد تا دست چپ تا مچ پوشيده شود. اما،‌براي ثابت نگاه داشتن دو لاية پارچه و ممانعت از افتادن يا لغزيدن آنها به روي هم، گمان مي رود كه از فيبولا (fibula) يا چيزي شبيه به سنجاق امروزي استفاده ميكردند. يا آنها را با كوك مخفي محكم مي ساختند. بلندي اين لباس، تا قوزك پا بود.مطالب دیگر:
📜فایل آماده آگهی چهلم پدر جدید طراحی شده با فتوشاپ📜پاورپوینت اهداف حسابرسی (فصل ششم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت فرضیات بدیهی حسابرسی (فصل هفتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت مفاهیم حسابرسی (فصل هشتم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت استقلال در حسابرسی (فصل نهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت مراقبت حرفه ای (فصل دهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت ارائه منصفانه (فصل یازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت شواهد حسابرسی (فصل دوازدهم کتاب فلسفه حسابرسی تالیف حساس یگانه)📜پاورپوینت فصل اول کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📜پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📜پاورپوینت فصل سوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📜پاورپوینت پایگاه داده (فصل چهارم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)📜پاورپوینت اینترنت و سیستم های اطلاعاتی حسابداری (فصل پنجم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)📜پاورپوینت تقلب رایانه ای (فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)📜پاورپوینت تکنیک های سو استفاده و تقلب رایانه ای (فصل هفتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری مرادی و بیات)📜پاورپوینت فصل هشتم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📜پاورپوینت فصل نهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📜پاورپوینت فصل دهم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات📜پاورپوینت طراحی سیستم های حمل و نقل📜تحقیق پروژه پایدار سازی و تقویت و تثبیت خاک درقالب 54 صفحه فایل word با روش های گوناگون همراه با شکل و تصویر و جدول📜برنامه غذائی کودکان 1 تا 12 سال📜سه تنوع قرارداد سرایداری و نظافتی📜رموز بازار و نکاتی برای فروشنده بهتر شدن📜طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با فتوشاپ📜خلاصه درس شکل دهی فلزات