دریافت فایل با موضوع(تحقیق در مورد پوشاك در بين النهرين (3400-200 قبل از ميلاد))

قسمتی از متن: دراكثر تمدنهاي پيش آريايي در خاور نزديك‌( پيش عبيد، عبيد، اور)، لباس به عنوان يك پوشش حقيقي به وجود آمده بود، چنانكه نمونه هاي آن در سومر واكد مشاهده شده است. پوشيدن لباس پيش ازهزارة سوم بسيار فراگير بود و بدون شك از خليج فارس تا منطقة تحقیق در مورد پوشاك در بين النهرين (3400-200 قبل از ميلاد)|39016299|qon|مقاله در مورد پوشاك در بين النهرين (3400,200 قبل از ميلاد),تحقيق درباره پوشاك در بين النهرين (3400,200 قبل از ميلاد),پاورپوينت پوشاك در بين النهرين (3400,200 قبل از ميلاد),پروژه پوشاك در بين النهرين (3400,200 قبل از ميلاد)
در این پست قصد معرفی فایل تحقیق در مورد پوشاك در بين النهرين (3400-200 قبل از ميلاد) را داریم با ما همراه باشید.

قسمتی از متن:

دراكثر تمدنهاي پيش آريايي در خاور نزديك‌( پيش عبيد، عبيد، اور)، لباس به عنوان يك پوشش حقيقي به وجود آمده بود، چنانكه نمونه هاي آن در سومر واكد مشاهده شده است. پوشيدن لباس پيش ازهزارة سوم بسيار فراگير بود و بدون شك از خليج فارس تا منطقة مديترانه مرسوم بوده است. درطول دورة پيش نوشتاري درتاريخ بين النهرين كه
از3400 ق .م اغاز شده و تا 2900 ق . م ادامه يافته است، وضعيت اقتصادي جامعه- كه تا آن زمان كاملاً بركشاورزي متكي بود- سبب شد تا بسياري از اقشار عادي مردم به كار كشاورزي اشتغال يابند. خصوصاً در مناطق جنوبي تر بين النهرين كه زمينهاي حاصلخيز تر بود و طبيعتاً كشاورزي رونق بيشتري داشت، كار عمدة مردم كشاورزي بود. شغل كشاورزي وساير كارهاي روزانه بدون پوشش و با ظاهري برهنه انجام مي شد.
در طول دوره هاي اولية سلسله گذاري(2900-2334ق.م) استفاده از پارچه تا اندازه اي، عمومي تر شد وزنان و مردان داراي پوششي تقريباً مشابه بودند. اين پوشش شامل پارچه اي بود كه دور تن مي پيچيد و قسمت كوتاه آن درناحية چپ بدن، پشت لگن قرار ميگرفت، جايي كه دنباله هاي دو طرف پارچه به يكديگر گره مي خورد يا كمربندي روي آن بسته مي‌شد. دور تا دور دامن را رديفي از شرابه هاي بلند، متشكل از حلقه هاي پود، فرا مي گرفت. در دوره هاي بعدي نوع مجلل تري از اين تن پوش با رديفهايي از حلقه ها يا پرزها، كه همه جاي لباس را پر مي كرد. رواج يافت.
در دوره هاي اولية تمدن سومري در هزارة چهارم قبل از ميلاد- مردم از پوست گوسفند و بز براي پوشش خود استفاده مي‌كردند، به نحوي كه لاية پشم دار آن به طرف داخل قرار مي گرفت. حتي زماني كه استفاده از پارچه را براي دوخت لباس آموختند باز به سراغ بزها و گوسفندان رفتند تا مواد خام پارچه هاي خود را از آنها تهيه كنند.


مطالب دیگر:
تأثیر شغل مادران بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزاننقشه ی زمین شناسی شهرستان دشتینقشه ی زمین شناسی شهرستان فیروزکوهنقشه ی زمین شناسی شهرستان پاکدشتنقشه ی زمین شناسی شهرستان دیرنقشه ی زمین شناسی شهرستان رینقشه ی زمین شناسی شهرستان دیلمنقشه ی زمین شناسی شهرستان رباط کریمنقشه ی زمین شناسی شهرستان گناوهنقشه ی زمین شناسی شهرستان شهریارنقشه ی زمین شناسی شهرستان جمنقشه ی زمین شناسی شهرستان شمیراناتنقشه ی زمین شناسی شهرستان کنگاننقشه ی زمین شناسی شهرستان تهراننقشه ی زمین شناسی شهرستان تنگستاننقشه ی زمین شناسی شهرستان ورامیننقشه ی زمین شناسی شهرستان آملنقشه ی زمین شناسی شهرستان بردسکننقشه ی زمین شناسی شهرستان بابلنقشه ی زمین شناسی شهرستان چناراننقشه ی زمین شناسی شهرستان بهشهرنقشه ی زمین شناسی شهرستان درگزنقشه ی زمین شناسی شهرستان چالوسنقشه ی زمین شناسی شهرستان فریماننقشه ی زمین شناسی شهرستان قائم شهر