دریافت فایل با موضوع(بررسي هنر بين النهرين و ويژگيهاي آن و مروري بر سفالگري و معماري و پيکرتراشي)

فهرست: هنر در بين بين النهريان سفالگري معماري پيکرتراشي ويژگي هاي هنر بين النهريني هنر در بين بين النهريان خط و نوشته را شايد بتوان مهمترين اختراع بشري در طول تاريخ دانست چرا كه نوشته ها مجراي انتقال اطلاعات و ثبت و ضبط تاريخ هستند. از سوي ديگر ظهور بررسي هنر بين النهرين و ويژگيهاي آن و مروري بر سفالگري و معماري و پيکرتراشي|30012488|qon|بررسي هنر بين النهرين و ويژگيهاي آن و مروري بر سفالگري و معماري و پيکرتراشي
در این پست قصد معرفی فایل بررسي هنر بين النهرين و ويژگيهاي آن و مروري بر سفالگري و معماري و پيکرتراشي را داریم با ما همراه باشید.فهرست:هنر در بين بين النهريانسفالگريمعماريپيکرتراشيويژگي هاي هنر بين النهريني

هنر در بين بين النهريانخط و نوشته را شايد بتوان مهمترين اختراع بشري در طول تاريخ دانست چرا كه نوشته ها مجراي انتقال اطلاعات و ثبت و ضبط تاريخ هستند. از سوي ديگر ظهور يك خط در يك جامعه كهن خود نشانه اي است از رشد فكري و علمي و فرهنگي مردم آن اجتماع ، سومريان با اختراع ، خط ميخي ، دوره اي را آغاز كردند كه به عنوان آغاز خط نويسي شهرت دارد. اين دوره با نخستين سلسله پادشاهي سومر يعني حدود 3000 تا 2500 ق.م مقارن بود و قدمت آن به پيش از سلسله پادشاهي مصر باز مي گردد. «خط ميخي» رواج خود را تا هزاره اول پيش از ميلاد همچنان حفظ كرد.تصوير(1 3)

د وجود شهرهاي مستقل كه از آنها با نام دولتشهر ياد مي شود نشاني از قدرت سياسي و مديريت شهري بوده است. در اين منطقه انتقال از زندگي و اقتصاد ساده كشاورزي و روستايي به نظام پيچيده زيست و اقتصاد متمركز شهري به سرعت انجام شد. از اين رو بين النهرين بستر اولين جوامعي بود كه نام تمدن (شهرنشيني) را شايسته خود ساخت. البته مي توان شكل گيري سريع شهرهاي بين النهرين را كه اغلب داراي ، استحكامات و برج و بارو در اطراف شهر بوده، نتيجه ي اوضاع خاص سياسي و تهاجمات مكرر نظامي دانست كه از ويژگي هاي اجتماعي تاريخ اين تمدن است.«سفالگري»سفالگري پيشرفته از مظاهر شهرنشيني هر تمدن كهن به شمار مي رود. اين صنعت از ابتدايي ترين شكل خود يعني ساخت ظروف از گل خام – تا نوع پيشرفته اش ، يعني كار بر روي چرخ سفالگري و كوره پر كردن مصنوعات – تحولاتي را طي نموده كه با رشد فكري و تسلط فني انسان هاي سازنده آن همراه بوده است. قدمت ابتدايي ترين نمونه ظروف گلين در بين النهرين به 8000 سال قبل از ميلاد بر مي گردد كه در كشورهاي كنوني ايران و سوريه يافته شده اند.اين نوع ظروف ابتدايي را در آفتاب خشك مي كردند. در هزاره ي پنجم پيش از ميلاد با ظروفي روبرو هستيم كه بر روي چرخ سفالگري به طور حرفه اي و دقيق ساخته شده اند. اين چرخ ها با پا به حركت در مي آمدند.بيشتر ظروف مكشوف از حفاري هاي بين النهرين داراي نقوش زيبا هندسي و يا نقش جانوران در قالب اشكال هندسي زيبا مي باشند. كودكان همواره قسمتي از (قسمت مهمي از) زندگي بشررا تشكيل مي داده اند. و بازي نقش مهم در جهان كودكان ايفا كرده است. بدين لحاظ است كه در ميان مصنوعات هنرمندان قديم به اسباب بازي هايي برمي خوريم كه از جنس هاي مختلف از جمله سفال، براي سرگرمي كودكان ساخته شده اند.

مطالب دیگر:
دانلود تحقیق در مورد تعهد سازمانی wordدانلود تحقیق رفتار شهروندی با فرمت ورددانلود تحقیق در مورد هوش اجتماعی docxدانلود تحقیق در مورد خلاقیت سازمانی wordدانلود تحقیق در مورد هوش هیجانی docxدانلود تحقیق اعتیاد اینترنتی با فرمت وردپاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و راهسازی - تسمه نقاله دانلود تحقیق افسردگی و نظریه های مرتبط با آن با فرمت ورددانلود تحقیق انگیزش شغلی در میان کارکنان با فرمت ورددانلود تحقیق باورهای خودکارامدی با فرمت ورددانلود تحقیق بهزیستی ذهنی با فرمت ورددانلود تحقیق تنظیم شناختی هیجان با فرمت ورددانلود تحقیق تنهایی و رویکرد شناختی با فرمت ورددانلود تحقیق حوزه های طرحواره ی ناسازگار اولیه با فرمت ورددانلود تحقیق خلاقیت و ویژگی های افراد خلاق با فرمت ورددانلود تحقیق خودکارامدی و سلامتی با فرمت ورددانلود تحقیق راهبرهای فراشناخت با فرمت وردجزوه حقوق رسانه باقر انصاریدانلود تحقیق رفتار تکانشگرایانه با فرمت ورددانلود تحقیق شادکامی در روان شناسی با فرمت ورددانلود تحقیق مبانی نظری اهمالکاری شغلی با فرمت ورددانلود تحقیق مبانی نظری سازه تاب آوری با فرمت وردبررسی عملکرد سازمانی با فرمت docx در قالب 51دانلود تحقیق در مورد فرسودگی شغلی wordدانلود تحقیق در مورد انگیزش شغلی docx